سامانه نسـام، ارائه دهنده پلتفرم و زیرساخت بومی رویدادها، جلسات و کلاس های آنلاین با امکانات و ویژگی های منحصر به فرد

با ما در تماس باشید:
call

مدیریت

امکانات پنل مدیریت

امکانات  زیر در نسام در اختیار مدیریت موسسه قرار داده شده است:

مدرسان:

تعریف و ویرایش مدرس بصورت فردی

افزودن گروهی مدرسان از فایل Excel

گزارش‌گیری از کلاس‌های برگزار شده مدرس

نمایش برنامه هفتگی مدرس

فعالسازی / غیرفعالسازی و حذف مدرس

خروجی فایل Excel از لیست مدرسان

فراگیران:

تعریف و ویرایش فراگیر بصورت فردی

افزودن گروهی فراگیران از فایل Excel

گزارش حضور و غیاب فراگیر

فعالسازی / غیرفعالسازی و حذف فراگیر

خروجی فایل Excel از لیست فراگیران

کلاس:

تعریف و ویرایش کلاس

افزودن گروهی فراگیران به کلاس از فایل Excel

گزارش حضور و غیاب فراگیران

فعالسازی / غیرفعالسازی و حذف کلاس

خروجی فایل Excel از لیست فراگیران

نمایش برنامه کلی موسسه

تعریف و ویرایش برنامه هفتگی

درس:

تعریف و ویرایش درس

تعریف و ویرایش برنامه هفتگی

تعریف و ویرایش کلاس‌های فوق برنامه

افزودن فراگیر بصورت فردی و گروهی به درس

افزودن فراگیران به درس از فایل Excel

حذف فراگیران از درس بصورت فردی یا گروهی

افزودن کلاس به درس

گزارش حضور و غیاب فراگیران

حذف درس

گزارشات:

گزارش کلاس‌های در حال برگزاری

گزارش مدرسان آنلاین

گزارش فراگیران آنلاین

گزارش جلسات برگزار نشده

برای دستیابی به این امر در سامانه  مدیریت آموزش آنلاین نسام،  سه سطح کاربری مدیر موسسه، مدرس و فراگیر تعریف شده است و  برای هر حساب کاربری امکانات و قابلیت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است که  عبارتند از:

جهت مشاهده‌ی راهنمای خرید و پلن‌های مؤسسات آموزشی به لینک‌های زیر مراجعه نمایید:

  راهنمای خرید پلن

  پلن‌های موسسات آموزشی