سامانه نسـام، ارائه دهنده پلتفرم و زیرساخت بومی رویدادها، جلسات و کلاس های آنلاین با امکانات و ویژگی های منحصر به فرد

با ما در تماس باشید:
call

پلن ها

لطفاً برای آشنایی با مفاهیم پلن‌ها مانند نفر-ساعت، ظرفیت، دوره، اعتبار حجمی و زمان، کاربر همزمان و نیز ضوابط فروش مانند تمدید و انتقال شارژ به بخش راهنمای انتخاب پلن مراجعه نمایید.
پیشنهاد می‌شود قبل از انتخاب پلن مورد نظر، ثبت‌نام را انجام دهید.

آموزش آنلاین در مدارس و دانشگاه‌ها با تعداد بیشتری از کاربران و جلسات برگزار می‌شود. سامانه نسام در راستای اعتلای سطح آموزش کشور تعرفه‌های ویژه‌ای برای مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌نماید. مزایای این سرویس‌های عبارتند از:
 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود کاربر
 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود دوره و کلاس
 • قابلیت مدیریت دوره (تعریف کلاس و زمان جلسات)
 • قابلیت اشتراک ۳ ویدئو در هر کلاس بصورت همزمان
 • قابلیت تعریف ۳ سطح کاربری: مدیریت، مدرس و فراگیر
پلن 15 کاربری پلن 30 کاربری پلن 60 کاربری پلن 100 کاربری
15 کاربر همزمان 30 کاربر همزمان 60 کاربر همزمان 100 کاربر همزمان
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
100000 تومان (ماهانه) 187000 تومان (ماهانه) 290000 تومان (ماهانه) 440000 تومان (ماهانه)

پلن 15 کاربری

15 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

100000 تومان (ماهانه)

پلن 30 کاربری

30 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

187000 تومان (ماهانه)

پلن 60 کاربری

60 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

290000 تومان (ماهانه)

پلن 100 کاربری

100 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

440000 تومان (ماهانه)

پلن 150 کاربری پلن 200 کاربری پلن 250 کاربری پلن 300 کاربری
150 کاربر همزمان 200 کاربر همزمان 250 کاربر همزمان 300 کاربر همزمان
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
570000 تومان (ماهانه) 710000 تومان (ماهانه) 825000 تومان (ماهانه) 945000 تومان (ماهانه)

پلن 150 کاربری

150 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

570000 تومان (ماهانه)

پلن 200 کاربری

200 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

710000 تومان (ماهانه)

پلن 250 کاربری

250 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

825000 تومان (ماهانه)

پلن 300 کاربری

300 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

945000 تومان (ماهانه)

پلن 350 کاربری پلن 400 کاربری پلن 450 کاربری پلن 500 کاربری
350 کاربر همزمان 400 کاربر همزمان 450 کاربر همزمان 500 کاربر همزمان
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
1150000 تومان (ماهانه) 1290000 تومان (ماهانه) 1600000 تومان (ماهانه) 1900000 تومان (ماهانه)

پلن 350 کاربری

350 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

1150000 تومان (ماهانه)

پلن 400 کاربری

400 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

1290000 تومان (ماهانه)

پلن 450 کاربری

450 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

1600000 تومان (ماهانه)

پلن 500 کاربری

500 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

1900000 تومان (ماهانه)

پلن 550 کاربری پلن 600 کاربری پلن 650 کاربری پلن 700 کاربری
550 کاربر همزمان 600 کاربر همزمان 650 کاربر همزمان 700 کاربر همزمان
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
2265000 تومان (ماهانه) 2630000 تومان (ماهانه) 3000000 تومان (ماهانه) 3380000 تومان (ماهانه)

پلن 550 کاربری

550 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

2265000 تومان (ماهانه)

پلن 600 کاربری

600 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

2630000 تومان (ماهانه)

پلن 650 کاربری

650 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

3000000 تومان (ماهانه)

پلن 700 کاربری

700 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

3380000 تومان (ماهانه)

پلن 750 کاربری پلن 800 کاربری پلن 850 کاربری پلن 900 کاربری
750 کاربر همزمان 800 کاربر همزمان 850 کاربر همزمان 900 کاربر همزمان
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
3875000 تومان (ماهانه) 4370000 تومان (ماهانه) 4725000 تومان (ماهانه) 5080000 تومان (ماهانه)

پلن 750 کاربری

750 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

3875000 تومان (ماهانه)

پلن 800 کاربری

800 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

4370000 تومان (ماهانه)

پلن 850 کاربری

850 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

4725000 تومان (ماهانه)

پلن 900 کاربری

900 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

5080000 تومان (ماهانه)

پلن 200 کاربری پلن 250 کاربری
200 کاربر همزمان 250 کاربر همزمان
نامحدود نامحدود
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
710000 تومان (ماهانه) 825000 تومان (ماهانه)

پلن 15 کاربری

15 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

100000 تومان (ماهانه)

پلن 30 کاربری

30 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

187000 تومان (ماهانه)

پلن 60 کاربری

60 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

290000 تومان (ماهانه)

پلن 100 کاربری

100 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

440000 تومان (ماهانه)

پلن 150 کاربری

150 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

570000 تومان (ماهانه)

پلن 200 کاربری

200 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

710000 تومان (ماهانه)

پلن 250 کاربری

250 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

825000 تومان (ماهانه)

پلن 300 کاربری

300 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

945000 تومان (ماهانه)

پلن 350 کاربری

350 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

1150000 تومان (ماهانه)

پلن 400 کاربری

400 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

1290000 تومان (ماهانه)

پلن 450 کاربری

450 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

1600000 تومان (ماهانه)

پلن 500 کاربری

500 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

1900000 تومان (ماهانه)

پلن 550 کاربری

550 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

2265000 تومان (ماهانه)

پلن 600 کاربری

600 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

2630000 تومان (ماهانه)

پلن 650 کاربری

650 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

3000000 تومان (ماهانه)

پلن 700 کاربری

700 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

3380000 تومان (ماهانه)

پلن 750 کاربری

750 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

3875000 تومان (ماهانه)

پلن 800 کاربری

800 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

4370000 تومان (ماهانه)

پلن 850 کاربری

850 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

4725000 تومان (ماهانه)

پلن 900 کاربری

900 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

5080000 تومان (ماهانه)

پلن 1000 کاربری

1000 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

5790000 تومان (ماهانه)

پلن 2000 کاربری

2000 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

6500000 تومان (ماهانه)

اگر شما قصد برگزاری جلسات محدود آموزشی با تعداد کاربر مشخص را دارید، می‌توانید در جهت صرفه‌جویی مالی از پلن‌های محدود سامانه استفاده نمایید.
مزایای این سرویس‌ها عبارتند از:
 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود کاربر
 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود دوره و کلاس
 • قابلیت مدیریت دوره (تعریف کلاس و زمان جلسات)
 • قابلیت اشتراک ۳ ویدئو در هر کلاس بصورت همزمان
 • قابلیت تعریف ۳ سطح کاربری: مدیریت، مدرس و فراگیر
پلن 5 کاربره پلن 10 کاربره 20 نفری پلن 10 کاربره پلن 10 کاربره
5 کاربر همزمان 10 کاربر همزمان 10 کاربر همزمان 10 کاربر همزمان
5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
12000 تومان (ماهانه) 44000 تومان (ماهانه) 30000 تومان (ماهانه) 19000 تومان (ماهانه)

پلن 5 کاربره

5 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

12000 تومان (ماهانه)

پلن 10 کاربره 20 نفری

10 کاربر همزمان

20 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

44000 تومان (ماهانه)

پلن 10 کاربره

10 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

30000 تومان (ماهانه)

پلن 10 کاربره

10 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

19000 تومان (ماهانه)

پلن 20 کاربره پلن 20 کاربره پلن 30 کاربری پلن 30 کاربری
20 کاربر همزمان 20 کاربر همزمان 30 کاربر همزمان 30 کاربر همزمان
2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
36000 تومان (ماهانه) 62500 تومان (ماهانه) 53000 تومان (ماهانه) 65000 تومان (ماهانه)

پلن 20 کاربره

20 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

36000 تومان (ماهانه)

پلن 20 کاربره

20 کاربر همزمان

20 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

62500 تومان (ماهانه)

پلن 30 کاربری

30 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

53000 تومان (ماهانه)

پلن 30 کاربری

30 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

65000 تومان (ماهانه)

پلن 40 کاربری پلن 40 کاربری پلن 50 کاربری پلن 50 کاربری
40 کاربر همزمان 40 کاربر همزمان 50 کاربر همزمان 50 کاربر همزمان
2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
70000 تومان (ماهانه) 83000 تومان (ماهانه) 135000 تومان (ماهانه) 80000 تومان (ماهانه)

پلن 40 کاربری

40 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

70000 تومان (ماهانه)

پلن 40 کاربری

40 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

83000 تومان (ماهانه)

پلن 50 کاربری

50 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

135000 تومان (ماهانه)

پلن 50 کاربری

50 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

80000 تومان (ماهانه)

پلن 60 کاربری پلن 60 کاربری پلن 80 کاربری پلن 80 کاربری
60 کاربر همزمان 60 کاربر همزمان 80 کاربر همزمان 80 کاربر همزمان
2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
115000 تومان (ماهانه) 165000 تومان (ماهانه) 130000 تومان (ماهانه) 200000 تومان (ماهانه)

پلن 60 کاربری

60 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

115000 تومان (ماهانه)

پلن 60 کاربری

60 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

165000 تومان (ماهانه)

پلن 80 کاربری

80 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

130000 تومان (ماهانه)

پلن 80 کاربری

80 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

200000 تومان (ماهانه)

پلن 100 کاربری پلن 100 کاربری پلن 150 کاربری پلن 150 کاربری
100 کاربر همزمان 100 کاربر همزمان 150 کاربر همزمان 150 کاربر همزمان
2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
160000 تومان (ماهانه) 250000 تومان (ماهانه) 240000 تومان (ماهانه) 350000 تومان (ماهانه)

پلن 100 کاربری

100 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

160000 تومان (ماهانه)

پلن 100 کاربری

100 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

250000 تومان (ماهانه)

پلن 150 کاربری

150 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

240000 تومان (ماهانه)

پلن 150 کاربری

150 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

350000 تومان (ماهانه)

لطفا جهت آشنایی با مفاهیم سرویس ها مانند نفر-ساعت، ظرفیت، دوره، اعتبار زمانی، کاربر همزمان و همچنین ضوابط فروش مانند تمدید، ارتقاء و انتقال شارژ به بخش راهنمای انتخاب سرویس مراجعه نمایید.
پیشنهاد می‌شود قبل از انتخاب سرویس مورد نظر، ثبت‌نام را انجام دهید.
در کلیه سرویس‌های سامانه نسام می‌توانید:
 • به تعداد دلخواه کاربر (دانش‌آموز، دانشجو، مدرس) تعریف نمایید.
 • به تعداد نامحدود دوره، کلاس و جلسه آموزشی (در ساعات دلخواه و مورد نیاز خود) ایجاد نمایید.
 • تا سقف ظرفیت هر سرویس کلاس و کاربر همزمان برگزار نمایید.
 • به تعداد ظرفیت سرویس خود ویدئوهای همزمان (شامل وبکم و اشتراک‌گذاری دسکتاپ) داشته باشید.
 • در کلیه سرویس‌هایی که در این بخش معرفی می‌گردد، تعداد ۳ ویدئو همزمان در نظر گرفته شده است.
 • درصورتی که تمایل دارید تا ساعت، کاربر و ویدئوی همزمان را با توجه به نیاز خود تعریف نمایید به بخش تعریف پلن دلخواه مراجعه نمایید.
 • برای خرید محصول و لایسنس با بخش فروش تماس حاصل نمایید.