سامانه نسـام، ارائه دهنده پلتفرم و زیرساخت بومی رویدادها، جلسات و کلاس های آنلاین با امکانات و ویژگی های منحصر به فرد

با ما در تماس باشید:
call

پلن ها

لطفاً برای آشنایی با مفاهیم پلن‌ها مانند نفر-ساعت، ظرفیت، دوره، اعتبار حجمی و زمان، کاربر همزمان و نیز ضوابط فروش مانند تمدید و انتقال شارژ به بخش راهنمای انتخاب پلن مراجعه نمایید.
پیشنهاد می‌شود قبل از انتخاب پلن مورد نظر، ثبت‌نام را انجام دهید.

آموزش آنلاین در مدارس و دانشگاه‌ها با تعداد بیشتری از کاربران و جلسات برگزار می‌شود. سامانه نسام در راستای اعتلای سطح آموزش کشور تعرفه‌های ویژه‌ای برای مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌نماید. مزایای این سرویس‌های عبارتند از:
 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود کاربر
 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود دوره و کلاس
 • قابلیت مدیریت دوره (تعریف کلاس و زمان جلسات)
 • قابلیت اشتراک ۳ ویدئو در هر کلاس بصورت همزمان
 • قابلیت تعریف ۳ سطح کاربری: مدیریت، مدرس و فراگیر
سرویس 15 کاربر همزمان سرویس 30 کاربر همزمان سرویس 60 کاربر همزمان سرویس 100 کاربر همزمان
15 کاربر همزمان 30 کاربر همزمان 60 کاربر همزمان 100 کاربر همزمان
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
100,000 تومان (ماهانه) 187,000 تومان (ماهانه) 290,000 تومان (ماهانه) 440,000 تومان (ماهانه)

سرویس 15 کاربر همزمان

15 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

100,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر همزمان

30 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

187,000 تومان (ماهانه)

سرویس 60 کاربر همزمان

60 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

290,000 تومان (ماهانه)

سرویس 100 کاربر همزمان

100 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

440,000 تومان (ماهانه)

پلن 150 کاربری سرویس 200 کاربر همزمان پلن 250 کاربری سرویس 300 کاربر همزمان
150 کاربر همزمان 200 کاربر همزمان 250 کاربر همزمان 300 کاربر همزمان
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
570,000 تومان (ماهانه) 710,000 تومان (ماهانه) 825,000 تومان (ماهانه) 945,000 تومان (ماهانه)

پلن 150 کاربری

150 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

570,000 تومان (ماهانه)

سرویس 200 کاربر همزمان

200 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

710,000 تومان (ماهانه)

پلن 250 کاربری

250 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

825,000 تومان (ماهانه)

سرویس 300 کاربر همزمان

300 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

945,000 تومان (ماهانه)

سرویس 400 کاربر همزمان سرویس 500 کاربر همزمان سرویس 600 کاربر همزمان سرویس 700 کاربر همزمان
400 کاربر همزمان 500 کاربر همزمان 600 کاربر همزمان 700 کاربر همزمان
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
1,290,000 تومان (ماهانه) 1,900,000 تومان (ماهانه) 2,630,000 تومان (ماهانه) 3,380,000 تومان (ماهانه)

سرویس 400 کاربر همزمان

400 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

1,290,000 تومان (ماهانه)

سرویس 500 کاربر همزمان

500 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

1,900,000 تومان (ماهانه)

سرویس 600 کاربر همزمان

600 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

2,630,000 تومان (ماهانه)

سرویس 700 کاربر همزمان

700 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

3,380,000 تومان (ماهانه)

سرویس 800 کاربر همزمان سرویس 900 کاربر همزمان سرویس 1000 کاربر همزمان سرویس 2000 کاربر همزمان
800 کاربر همزمان 900 کاربر همزمان 1000 کاربر همزمان 2000 کاربر همزمان
نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
4,370,000 تومان (ماهانه) 5,080,000 تومان (ماهانه) 5,790,000 تومان (ماهانه) 6,500,000 تومان (ماهانه)

سرویس 800 کاربر همزمان

800 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

4,370,000 تومان (ماهانه)

سرویس 900 کاربر همزمان

900 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

5,080,000 تومان (ماهانه)

سرویس 1000 کاربر همزمان

1000 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

5,790,000 تومان (ماهانه)

سرویس 2000 کاربر همزمان

2000 کاربر همزمان

جلسات نامحدود

3 ویدئو همزمان

6,500,000 تومان (ماهانه)

اگر شما قصد برگزاری جلسات محدود آموزشی با تعداد کاربر مشخص را دارید، می‌توانید در جهت صرفه‌جویی مالی از پلن‌های محدود سامانه استفاده نمایید.
مزایای این سرویس‌ها عبارتند از:
 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود کاربر
 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود دوره و کلاس
 • قابلیت مدیریت دوره (تعریف کلاس و زمان جلسات)
 • قابلیت اشتراک ۳ ویدئو در هر کلاس بصورت همزمان
 • قابلیت تعریف ۳ سطح کاربری: مدیریت، مدرس و فراگیر
سرویس 5 کاربر / 5 ساعت سرویس رایگان سرویس 10 کاربر / 10 ساعت سرویس 10 کاربر / 20 ساعت
5 کاربر همزمان 5 کاربر همزمان 10 کاربر همزمان 10 کاربر همزمان
5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
12,000 تومان (ماهانه) 0 تومان (ماهانه) 30,000 تومان (ماهانه) 44,000 تومان (ماهانه)

سرویس 5 کاربر / 5 ساعت

5 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

12,000 تومان (ماهانه)

سرویس رایگان

5 کاربر همزمان

3 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

0 تومان (ماهانه)

سرویس 10 کاربر / 10 ساعت

10 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

30,000 تومان (ماهانه)

سرویس 10 کاربر / 20 ساعت

10 کاربر همزمان

20 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

44,000 تومان (ماهانه)

سرویس 10 کاربر / 2 ساعت سرویس 20 کاربر / 2 ساعت سرویس 20 کاربر / 20 ساعت سرویس 30 کاربر / 2 ساعت
10 کاربر همزمان 20 کاربر همزمان 20 کاربر همزمان 30 کاربر همزمان
2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
20,000 تومان (ماهانه) 36,000 تومان (ماهانه) 60,000 تومان (ماهانه) 51,000 تومان (ماهانه)

سرویس 10 کاربر / 2 ساعت

10 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

20,000 تومان (ماهانه)

سرویس 20 کاربر / 2 ساعت

20 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

36,000 تومان (ماهانه)

سرویس 20 کاربر / 20 ساعت

20 کاربر همزمان

20 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

60,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر / 2 ساعت

30 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

51,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر / 10 ساعت سرویس 40 کاربر / 2 ساعت سرویس 40 کاربر / 10 ساعت سرویس 50 کاربر / 10 ساعت
30 کاربر همزمان 40 کاربر همزمان 40 کاربر همزمان 50 کاربر همزمان
10 ساعت 10 ساعت 10 ساعت 10 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
82,000 تومان (ماهانه) 66,000 تومان (ماهانه) 105,000 تومان (ماهانه) 130,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر / 10 ساعت

30 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

82,000 تومان (ماهانه)

سرویس 40 کاربر / 2 ساعت

40 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

66,000 تومان (ماهانه)

سرویس 40 کاربر / 10 ساعت

40 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

105,000 تومان (ماهانه)

سرویس 50 کاربر / 10 ساعت

50 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

130,000 تومان (ماهانه)

سرویس 50 کاربر / 2 ساعت سرویس 60 کاربر / 2 ساعت سرویس 60 کاربر / 10 ساعت سرویس 80 کاربر / 2 ساعت
50 کاربر همزمان 60 کاربر همزمان 60 کاربر همزمان 80 کاربر همزمان
2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
80,000 تومان (ماهانه) 115,000 تومان (ماهانه) 165,000 تومان (ماهانه) 126,000 تومان (ماهانه)

سرویس 50 کاربر / 2 ساعت

50 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

80,000 تومان (ماهانه)

سرویس 60 کاربر / 2 ساعت

60 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

115,000 تومان (ماهانه)

سرویس 60 کاربر / 10 ساعت

60 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

165,000 تومان (ماهانه)

سرویس 80 کاربر / 2 ساعت

80 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

126,000 تومان (ماهانه)

سرویس 80 کاربر / 10 ساعت سرویس 100 کاربر / 2 ساعت سرویس 100 کاربر / 10 ساعت سرویس 120 کاربر / 10 ساعت
80 کاربر همزمان 100 کاربر همزمان 100 کاربر همزمان 120 کاربر همزمان
10 ساعت 10 ساعت 10 ساعت 10 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
195,000 تومان (ماهانه) 160,000 تومان (ماهانه) 235,000 تومان (ماهانه) 270,000 تومان (ماهانه)

سرویس 80 کاربر / 10 ساعت

80 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

195,000 تومان (ماهانه)

سرویس 100 کاربر / 2 ساعت

100 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

160,000 تومان (ماهانه)

سرویس 100 کاربر / 10 ساعت

100 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

235,000 تومان (ماهانه)

سرویس 120 کاربر / 10 ساعت

120 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

270,000 تومان (ماهانه)

سرویس 120 کاربر / 2 ساعت سرویس 150 کاربر / 10 ساعت سرویس 150 کاربر / 2 ساعت سرویس 170 کاربر / 2 ساعت
120 کاربر همزمان 150 کاربر همزمان 150 کاربر همزمان 170 کاربر همزمان
2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
185,000 تومان (ماهانه) 350,000 تومان (ماهانه) 225,000 تومان (ماهانه) 250,000 تومان (ماهانه)

سرویس 120 کاربر / 2 ساعت

120 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

185,000 تومان (ماهانه)

سرویس 150 کاربر / 10 ساعت

150 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

350,000 تومان (ماهانه)

سرویس 150 کاربر / 2 ساعت

150 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

225,000 تومان (ماهانه)

سرویس 170 کاربر / 2 ساعت

170 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

250,000 تومان (ماهانه)

سرویس 170 کاربر / 5 ساعت سرویس 200 کاربر / 2 ساعت سرویس 200 کاربر / 10 ساعت سرویس 250 کاربر / 2 ساعت
170 کاربر همزمان 200 کاربر همزمان 200 کاربر همزمان 250 کاربر همزمان
5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
293,000 تومان (ماهانه) 286,000 تومان (ماهانه) 387,000 تومان (ماهانه) 345,000 تومان (ماهانه)

سرویس 170 کاربر / 5 ساعت

170 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

293,000 تومان (ماهانه)

سرویس 200 کاربر / 2 ساعت

200 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

286,000 تومان (ماهانه)

سرویس 200 کاربر / 10 ساعت

200 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

387,000 تومان (ماهانه)

سرویس 250 کاربر / 2 ساعت

250 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

345,000 تومان (ماهانه)

سرویس 250 کاربر / 5 ساعت سرویس 300 کاربر / 5 ساعت سرویس 300 کاربر / 2 ساعت سرویس 500 کاربر / 5 ساعت
250 کاربر همزمان 300 کاربر همزمان 300 کاربر همزمان 500 کاربر همزمان
5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
450,000 تومان (ماهانه) 530,000 تومان (ماهانه) 395,000 تومان (ماهانه) 890,000 تومان (ماهانه)

سرویس 250 کاربر / 5 ساعت

250 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

450,000 تومان (ماهانه)

سرویس 300 کاربر / 5 ساعت

300 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

530,000 تومان (ماهانه)

سرویس 300 کاربر / 2 ساعت

300 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

395,000 تومان (ماهانه)

سرویس 500 کاربر / 5 ساعت

500 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

890,000 تومان (ماهانه)

سرویس 800 کاربر / 5 ساعت سرویس 1000 کاربر / 5 ساعت سرویس 1500 کاربر / 5 ساعت سرویس 2000 کاربر / 5 ساعت
800 کاربر همزمان 1000 کاربر همزمان 1500 کاربر همزمان 2000 کاربر همزمان
5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت 5 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
1,900,000 تومان (ماهانه) 2,250,000 تومان (ماهانه) 4,100,000 تومان (ماهانه) 5,400,000 تومان (ماهانه)

سرویس 800 کاربر / 5 ساعت

800 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

1,900,000 تومان (ماهانه)

سرویس 1000 کاربر / 5 ساعت

1000 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

2,250,000 تومان (ماهانه)

سرویس 1500 کاربر / 5 ساعت

1500 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

4,100,000 تومان (ماهانه)

سرویس 2000 کاربر / 5 ساعت

2000 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

5,400,000 تومان (ماهانه)

سرویس 40 کاربر / 2 ساعت سرویس 40 کاربر / 10 ساعت
40 کاربر همزمان 40 کاربر همزمان
2 ساعت 2 ساعت
3 ویدئو همزمان 3 ویدئو همزمان
66,000 تومان (ماهانه) 105,000 تومان (ماهانه)

سرویس 5 کاربر / 5 ساعت

5 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

12,000 تومان (ماهانه)

سرویس رایگان

5 کاربر همزمان

3 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

0 تومان (ماهانه)

سرویس 10 کاربر / 10 ساعت

10 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

30,000 تومان (ماهانه)

سرویس 10 کاربر / 20 ساعت

10 کاربر همزمان

20 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

44,000 تومان (ماهانه)

سرویس 10 کاربر / 2 ساعت

10 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

20,000 تومان (ماهانه)

سرویس 20 کاربر / 2 ساعت

20 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

36,000 تومان (ماهانه)

سرویس 20 کاربر / 20 ساعت

20 کاربر همزمان

20 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

60,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر / 2 ساعت

30 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

51,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر / 10 ساعت

30 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

82,000 تومان (ماهانه)

سرویس 40 کاربر / 2 ساعت

40 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

66,000 تومان (ماهانه)

سرویس 40 کاربر / 10 ساعت

40 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

105,000 تومان (ماهانه)

سرویس 50 کاربر / 10 ساعت

50 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

130,000 تومان (ماهانه)

سرویس 50 کاربر / 2 ساعت

50 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

80,000 تومان (ماهانه)

سرویس 60 کاربر / 2 ساعت

60 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

115,000 تومان (ماهانه)

سرویس 60 کاربر / 10 ساعت

60 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

165,000 تومان (ماهانه)

سرویس 80 کاربر / 2 ساعت

80 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

126,000 تومان (ماهانه)

سرویس 80 کاربر / 10 ساعت

80 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

195,000 تومان (ماهانه)

سرویس 100 کاربر / 2 ساعت

100 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

160,000 تومان (ماهانه)

سرویس 100 کاربر / 10 ساعت

100 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

235,000 تومان (ماهانه)

سرویس 120 کاربر / 10 ساعت

120 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

270,000 تومان (ماهانه)

سرویس 120 کاربر / 2 ساعت

120 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

185,000 تومان (ماهانه)

سرویس 150 کاربر / 10 ساعت

150 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

350,000 تومان (ماهانه)

سرویس 150 کاربر / 2 ساعت

150 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

225,000 تومان (ماهانه)

سرویس 170 کاربر / 2 ساعت

170 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

250,000 تومان (ماهانه)

سرویس 170 کاربر / 5 ساعت

170 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

293,000 تومان (ماهانه)

سرویس 200 کاربر / 2 ساعت

200 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

286,000 تومان (ماهانه)

سرویس 200 کاربر / 10 ساعت

200 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

387,000 تومان (ماهانه)

سرویس 250 کاربر / 2 ساعت

250 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

345,000 تومان (ماهانه)

سرویس 250 کاربر / 5 ساعت

250 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

450,000 تومان (ماهانه)

سرویس 300 کاربر / 5 ساعت

300 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

530,000 تومان (ماهانه)

سرویس 300 کاربر / 2 ساعت

300 کاربر همزمان

2 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

395,000 تومان (ماهانه)

سرویس 500 کاربر / 5 ساعت

500 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

890,000 تومان (ماهانه)

سرویس 800 کاربر / 5 ساعت

800 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

1,900,000 تومان (ماهانه)

سرویس 1000 کاربر / 5 ساعت

1000 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

2,250,000 تومان (ماهانه)

سرویس 1500 کاربر / 5 ساعت

1500 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

4,100,000 تومان (ماهانه)

سرویس 2000 کاربر / 5 ساعت

2000 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

5,400,000 تومان (ماهانه)

سرویس 2500 کاربر / 5 ساعت

2500 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

6,700,000 تومان (ماهانه)

سرویس 3000 کاربر / 5 ساعت

3000 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

3 ویدئو همزمان

8,000,000 تومان (ماهانه)

آموزش آنلاین در مدارس و دانشگاه‌ها با تعداد بیشتری از کاربران و جلسات برگزار می‌شود. سامانه نسام در راستای اعتلای سطح آموزش کشور تعرفه‌های ویژه‌ای برای مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌نماید. مزایای این سرویس‌های عبارتند از:
 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود کاربر
 • قابلیت تعریف تعداد نامحدود دوره و کلاس
 • قابلیت مدیریت دوره (تعریف کلاس و زمان جلسات)
 • قابلیت اشتراک ۳ ویدئو در هر کلاس بصورت همزمان
 • قابلیت تعریف ۳ سطح کاربری: مدیریت، مدرس و فراگیر
سرویس 5 کاربر / 10 ساعت سرویس 10 کاربر / 10 ساعت سرویس 10کاربر / 10 ساعت سرویس 20 کاربر / 10 ساعت
5 کاربر همزمان 10 کاربر همزمان 10 کاربر همزمان 20 کاربر همزمان
10 ساعت 10 ساعت 10 ساعت 10 ساعت
5 ویدئو همزمان 5 ویدئو همزمان 10 ویدئو همزمان 5 ویدئو همزمان
29,000 تومان (ماهانه) 70,000 تومان (ماهانه) 126,000 تومان (ماهانه) 130,000 تومان (ماهانه)

سرویس 5 کاربر / 10 ساعت

5 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

5 ویدئو همزمان

29,000 تومان (ماهانه)

سرویس 10 کاربر / 10 ساعت

10 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

5 ویدئو همزمان

70,000 تومان (ماهانه)

سرویس 10کاربر / 10 ساعت

10 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

10 ویدئو همزمان

126,000 تومان (ماهانه)

سرویس 20 کاربر / 10 ساعت

20 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

5 ویدئو همزمان

130,000 تومان (ماهانه)

سرویس 20کاربر / 10 ساعت سرویس 20 کاربر / 5 ساعت سرویس 30 کاربر / 10 ساعت سرویس 30 کاربر / 5 ساعت
20 کاربر همزمان 20 کاربر همزمان 30 کاربر همزمان 30 کاربر همزمان
10 ساعت 5 ساعت 10 ساعت 5 ساعت
10 ویدئو همزمان 15 ویدئو همزمان 20 ویدئو همزمان 15 ویدئو همزمان
235,000 تومان (ماهانه) 270,000 تومان (ماهانه) 167,000 تومان (ماهانه) 445,000 تومان (ماهانه)

سرویس 20کاربر / 10 ساعت

20 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

10 ویدئو همزمان

235,000 تومان (ماهانه)

سرویس 20 کاربر / 5 ساعت

20 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

15 ویدئو همزمان

270,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر / 10 ساعت

30 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

20 ویدئو همزمان

167,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر / 5 ساعت

30 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

15 ویدئو همزمان

445,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر / 5 ساعت سرویس 30 کاربر / 10 ساعت سرویس 50 کاربر / 5 ساعت سرویس 50 کاربر / 5 ساعت
30 کاربر همزمان 30 کاربر همزمان 50 کاربر همزمان 50 کاربر همزمان
5 ساعت 10 ساعت 5 ساعت 5 ساعت
10 ویدئو همزمان 5 ویدئو همزمان 5 ویدئو همزمان 10 ویدئو همزمان
270,000 تومان (ماهانه) 176,000 تومان (ماهانه) 270,000 تومان (ماهانه) 470,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر / 5 ساعت

30 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

10 ویدئو همزمان

270,000 تومان (ماهانه)

سرویس 30 کاربر / 10 ساعت

30 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

5 ویدئو همزمان

176,000 تومان (ماهانه)

سرویس 50 کاربر / 5 ساعت

50 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

5 ویدئو همزمان

270,000 تومان (ماهانه)

سرویس 50 کاربر / 5 ساعت

50 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

10 ویدئو همزمان

470,000 تومان (ماهانه)

سرویس 70 کاربر / 5 ساعت سرویس 100 کاربر / 5 ساعت سرویس 120 کاربر / 10 ساعت سرویس 300 کاربر / 10 ساعت
70 کاربر همزمان 100 کاربر همزمان 120 کاربر همزمان 300 کاربر همزمان
5 ساعت 5 ساعت 10 ساعت 10 ساعت
5 ویدئو همزمان 5 ویدئو همزمان 10 ویدئو همزمان 10 ویدئو همزمان
295,000 تومان (ماهانه) 470,000 تومان (ماهانه) 1,335,000 تومان (ماهانه) 3,420,000 تومان (ماهانه)

سرویس 70 کاربر / 5 ساعت

70 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

5 ویدئو همزمان

295,000 تومان (ماهانه)

سرویس 100 کاربر / 5 ساعت

100 کاربر همزمان

5 ساعت جلسه

5 ویدئو همزمان

470,000 تومان (ماهانه)

سرویس 120 کاربر / 10 ساعت

120 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

10 ویدئو همزمان

1,335,000 تومان (ماهانه)

سرویس 300 کاربر / 10 ساعت

300 کاربر همزمان

10 ساعت جلسه

10 ویدئو همزمان

3,420,000 تومان (ماهانه)

لطفا جهت آشنایی با مفاهیم سرویس ها مانند نفر-ساعت، ظرفیت، دوره، اعتبار زمانی، کاربر همزمان و همچنین ضوابط فروش مانند تمدید، ارتقاء و انتقال شارژ به بخش راهنمای انتخاب سرویس مراجعه نمایید.
پیشنهاد می‌شود قبل از انتخاب سرویس مورد نظر، ثبت‌نام را انجام دهید.
در کلیه سرویس‌های سامانه نسام می‌توانید:
 • به تعداد دلخواه کاربر (دانش‌آموز، دانشجو، مدرس) تعریف نمایید.
 • به تعداد نامحدود دوره، کلاس و جلسه آموزشی (در ساعات دلخواه و مورد نیاز خود) ایجاد نمایید.
 • تا سقف ظرفیت هر سرویس کلاس و کاربر همزمان برگزار نمایید.
 • به تعداد ظرفیت سرویس خود ویدئوهای همزمان (شامل وبکم و اشتراک‌گذاری دسکتاپ) داشته باشید.
 • در کلیه سرویس‌هایی که در این بخش معرفی می‌گردد، تعداد ۳ ویدئو همزمان در نظر گرفته شده است.
 • درصورتی که تمایل دارید تا ساعت، کاربر و ویدئوی همزمان را با توجه به نیاز خود تعریف نمایید به بخش تعریف پلن دلخواه مراجعه نمایید.
 • برای خرید محصول و لایسنس با بخش فروش تماس حاصل نمایید.